ฉบับที่ 48 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

   วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) ได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ จำนวน 84 คน เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์