ฉบับที่ 47/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

    ระหว่างวันที่  9-13 มีนาคม 2565 งานรับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565
 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร สนใจสมัครออนไลน์ผ่านเว็บพร้อมอัปโหลดหลักฐานที่ https://www.admission.tnw.ac.th/ หรือ http://admission.tnw.in.th
  กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  9-13 มีนาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 17 มีนาคม 2565
  สอบคัดเลือก ม. 1 : 26 มีนาคม 2565
  สอบคัดเลือก ม. 4 : 27 มีนาคม 2565
  ประกาศผล ม. 1 : 30 มีนาคม 2565
  ประกาศผล ม. 4 : 31 มีนาคม 2565
  มอบตัว ม. 1 : 2 เมษายน 2565
  มอบตัว ม. 4 : 3 เมษายน 2565