ฉบับที่ 47 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

     ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และนักเรียนจิตอาสา จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตอาสา ศาสตร์พระราชา ณ อโรคยศาล วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์