ฉบับที่ 46/2565 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

     วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) ม. 1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม. 1 และ ม. 4  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษทุกคนสู่รั้วเหลือง-เทา ด้วยความยินดียิ่ง