ฉบับที่ 46 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

     วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เวียดนาม เข้าร่วมงานตรุษไทสกล ศิลปวัฒนธรรมและอาหาร จัดโดยเทศบาลนครสกลนคร ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้ร่วมงานตรุษไทสกล ศิลปวัฒนธรรมและอาหารในครั้งนี้ด้วย ณ ลานคนเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์