ฉบับที่ 45 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

    วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษ สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 แบบไป-กลับ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษ สำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์