ฉบับที่ 43/2565 วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

    วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564 (มัธยม/ประถม/ส่วนท้องถิ่น) ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร