ฉบับที่ 42 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

     ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคม หัวหน้าห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MST) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เดินทางไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าชมท้องฟ้าจำลอง นิทรรศการดาราศาสตร์ กิจกรรมดูดาว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคอง และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง จังหวัดนครราชสีมา

ภูไททัวร์