ฉบับที่ 39/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนายจักรภัทร วงศ์มีแก้ว นักเรียนที่เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่  ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร