ฉบับที่ 39 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

     วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมสูทกรรม สำหรับยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในการนี้ว่าที่พันตรี สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและกิจกรรมสูทกรรม ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ค่ายยุวกาชาดโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์