ฉบับที่ 37 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เงินทุนนักเรียนทุนเสมอภาค(ยากจนพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2/65 จำนวน 82 ราย ในการนี้ว่าที่พันตรี สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ และคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมรับมอบทุนการศึกษา ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์