ฉบับที่ 36 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้งานแนะแนวนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา โครงการพี่ทหารสานฝัน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท โดยสนับสนุน”คอร์สเรียนภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ณ โรงเรียนสกลทวาปี อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์