ฉบับที่ 332/2565 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565

     วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นสนามสอบคัดเลือก จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญา 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมสังกัด สพม. อบจ และเทศบาล จัดสอบคัดเลือกโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางวรลักษณ์  ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูจากงานแนะแนว ให้การต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยในการเป็นสนามสอบคัดเลือก ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์