ฉบับที่ 326/2565 วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565

   ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 นางสุกัญญา สุภาพ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program พร้อมด้วยคณะครู ในโครงการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/EP เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย สวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมาและพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

ภูไททัวร์