ฉบับที่ 324/2565 วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ว่าที่พันตรี สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติในงาน “ดนตรีในสวน  H.M.Song  อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดแสดงวงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์