ฉบับที่ 323/2565 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

  วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมวางหรีดเคารพศพงานบำเพ็ญกุศลศพนายไกษร  เข็มท้าว  ซึ่งเป็นคุณพ่อของเด็กหญิงนันทิชา เข็มท้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8  และมอบเงินร่วมทำบุญในนามสมาคมครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและในนามคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นม. 2 และนักเรียน ณ บ้านหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์