ฉบับที่ 32/2565 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามอบหมายให้ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมพิธีฉลองรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนขนาดกลาง นายชัยรัตน์. ไชยชมพู นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3”ยุติธรรมวิทยา”