ฉบับที่ 32 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

    วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น. กลุ่มงานภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนระดับชั้น ม.1-6 ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีน โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์