ฉบับที่ 319/2565 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

   วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนลีกรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร และนำทีมเดินทางไปแข่งขันที่โรงเรียนคำเพิ่มวิทยา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลการแข่งขัน โรงเรียนคำเพิ่ม 0 – 6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครูผู้ฝึกซ้อม นายธนกฤต  อนันต์วัฒนาศิริ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาขอแสดงความยินดีแลชื่นชมกับทีมฟุตบอลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์