ฉบับที่ 312/2565 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

   วันศุกร์ที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นายจำนงค์  ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เสร็จพิธีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ในการนี้มีผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์