ฉบับที่ 311/2565 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

   วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายเอกชัย  วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม และนายโสภณ  อุดรสรรพ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม ณ โรงเรียนโพนพิทยาคม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ภูไททัวร์