ฉบับที่ 31 วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567

      วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 102 คน ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้ว่าที่พ.ต. สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย ฯ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในการพิธีเปิดค่าย ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภูไททัวร์