ฉบับที่ 307/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

   วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.30 น. นางพิณนะรัตน์  ภักดีไทย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไปเยี่ยมให้กำลังใจนางสาวณัฐชยา  ฟองอ่อน นักเรียนชั้น ม.4/6  ที่พักรักษาตัวหลังจากได้รับอุบัติเหตุรถชนที่หน้าโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ  บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์