ฉบับที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับนายวีระวัฒน์ จุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์