ฉบับที่ 28 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567

     วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2526 จนถึงปัจจุบันมีอายุครบรอบ 41 ปี ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะ ในโอกาสที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ 41 ปี อดีตผู้บริหาร และอดีตครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมพิธีบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครบรอบ 41 ปี ในโอกาสนี้นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และดร.ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร้องเพลง “ดำนานธาตุนารายณ์วิทยา” ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์