ฉบับที่ 277 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

     ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นายอดิเทพ จองบุดดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ 12 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (SMTE) นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ
ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 โดยมี นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์ ครูหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ นำนักเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนฯ ในครั้งนี้

ภูไททัวร์