ฉบับที่ 275/2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

   วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมงาน “เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ในการนี้โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้รับมอบหมายให้ตกแต่งและร่วมรถขบวนแห่อัญเชิญไฟพระราชทาน รถขบวนแห่พระประทีปพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ที่นั่งประจำรถขบวนแห่อัญเชิญไฟพระราชทาน
รถขบวนแห่พระประทีปพระราชทาน ประกอบด้วย

  – คู่ที่ 1 หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สกลนคร พร้อมคู่สมรส

  – คู่ที่ 2 ดร.สมใจ  อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อม นางพิไลวรรณ สีหามาตย์   
          รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

  – คู่ที่ 3 นายกสโมสรไลออนส์จังหวัดสกลนคร พร้อมคู่สมรส

  -นางนพมาศประจำรถขบวนแห่ ฯ นางสาวชมพูนุช สมบัติศรี และนางสาวกาญจนาวดี  ผาลี   ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร (สระพังทอง)

ภูไททัวร์