ฉบับที่ 272/2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC จาก CPA Thailand  ระหว่างวันที 4-7 ตุลาคม 2565 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลคะแนนสอบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC จาก CPA Thailand ใน 10 อันดับแรก ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์