ฉบับที่ 271/2565 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

   วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยนางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 และมอบปัจจัยทำบุญในนามคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จำนวน 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) ณ วัดป่าพังขว้างใต้  ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์