ฉบับที่ 258-7 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งจำนวน 15 รายการ ได้รับรางวัลดังนี้
     เหรียญทอง 15 เหรียญ
     เหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 9 เหรียญ
     เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 5 เหรียญ
     เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 เหรียญ

     ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์