ฉบับที่ 258-6 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งจำนวน 28 รายการ ได้รับรางวัลดังนี้
     เหรียญทอง 28 เหรียญ

     เหรียญทองชนะเลิศ จำนวน 8 เหรียญ
     เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 4 เหรียญ
     เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 8 เหรียญ
     เหรียญทอง อันดับ 4 จำนวน 3 เหรียญ
     เหรียญทอง อันดับ 5 จำนวน 1 เหรียญ
     เหรียญทอง อันดับ 6 จำนวน 2 เหรียญ
     เหรียญทอง อันดับ 8 จำนวน 2 เหรียญ
ไม่เข้าร่วม จำนวน 1 รายการ

     ในการนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์