ฉบับที่ 256 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

     ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 นายธนปกรณ์  อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กลุ่มคัดเลือกที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ภูไททัวร์