ฉบับที่ 249/2565 วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ โกษาแสง ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ที่ได้รับคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภท ผู้สอน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ภูไททัวร์