ฉบับที่ 240 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในการประชุมสหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง โดยมีผู้บริหารในสหวิทยาเขตทั้ง 6 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อราชการ ในโอกาสนี้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสหวิทยาเขตพร้อมทั้งรายงานความเคลื่อนไหวและการพัฒนางานของโรงเรียนในสหวิทยาเขตในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์