ฉบับที่ 228 วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

     วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566 การสอบวัดระดับภาษาจีน(HSK/HSKK) รอบวันที่ 15 ตุลาคม 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดระดับจาก 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาและโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รวมผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 91 คน ในอากาสนี้นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจผู้เข้าสอบในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์สอบโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์