ฉบับที่ 220 วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจีราวรรณ ไชยมงค์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” ด้าน การพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนายอำพล กิติอำพล องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้มอบ ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ภูไททัวร์