ฉบับที่ 22 วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

     วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566   นายประสาร ภูดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร

ภูไททัวร์