ฉบับที่ 213/2565 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

  วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้งานแนะแนวโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยานำนักเรียน คือ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ โพธิ์ทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่เรียนดียากจนหรือเรียนปานกลางยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีนายสังวาลย์ ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์