ฉบับที่ 209/2565 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นายเกรียง ฐานวิเศษ พร้อมด้วยนายอรนพ รมฤทธา และนายสนธยา มะสุใส เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยท้องถนน ในการนี้นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์