ฉบับที่ 209 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

     วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.สมชาย ศรีรักษา และนายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติและร่วมงานพิธีสวนสนามแสดงมุทิตาจิตและมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ แด่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร(พิเศษ) ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๖ ณ กองบังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์