ฉบับที่ 208 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

     ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานตามข้อตกลง PA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาการบรรยายโดยคุณครูประภาษ สมยาภักดี ครูเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ในการนี้ดรฺ.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ฯ โดยมีคณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์