ฉบับที่ 206 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

     วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและชุมนุมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ มอบหนังสือที่ได้รับบริจาคจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานห้องสมุด ให้กับเรือนจำจังหวัดสกลนคร ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้ความรู้ การศึกษาด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่กำลังศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์