ฉบับที่ 204/2565 วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานประชุมเตรียมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ ทุกกลุ่มการเรียนรู้ และหัวหน้างานแนะแนว ร่วมกับคณะกรรมการประเมินรับฟังแนวทางวิธีการประเมิน วฺ9/2564 ในการนี้ดร.ไพบูรณ์ เกตวงษา ศึกษานิเทศก์ สพม. สกลนครให้เกียรติมาแนะแนวทางการดำเนินการประเมิน วฺ9/2564 พร้อมนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมประเมิน PA ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์