ฉบับที่ 203/2565 วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

  ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามอบหมายให้ นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเนาวรัตน์ รู้บุญ หัวหน้าครูผู้นำยุวกาชาดโรงเรียน พร้อมด้วยครูผู้นำยุวกาชาด จำนวน 9 คนและยุวกาชาด จำนวน 24 คน นำยุวกาชาดเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสกลนคร จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์