ฉบับที่ 200 วันที่ 23 สิงหาคม 2566

     วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. งานแนะแนว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนการศึกษาอื่น และสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566และได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 คือนางสาวสุกฤตา พรมเสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์