ฉบับที่ 20/2565 วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

 วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 และวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ดูแลความเรียบร้อยของสนามสอบภาค ก และภาค ข โดยมีสพป.สกลนคร เขต 3 เป็นหน่วยงานดำเนินการสอบ สนามสอบที่ 1 ตามคำสั่งสพป.สกลนคร เขต 1 ที่ 29/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 หน่วยสอบ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและคณะผู้บริหารสพป.สกลนคร เขต 3 ให้การต้อนรับนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด