ฉบับที่ 2/2565 วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565

ระหว่างวันที่ 7 – 12 มกราคม 2565 ดร.เอกชัย  บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ดำเนินงานโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ ฯ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 4  พร้อมกันนี้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ตามตารางอบรมในแต่ละวันดังนี้

  – กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / ภาษาไทย /ศิลปะ อบรมออนไลน์วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.30-16.00 น.

  – กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ / ภาษาต่างประเทศ /แนะแนว อบรมออนไลน์วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 12.30-16.00 น.

  – กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การงานอาชีพ /สุขศึกษา อบรมออนไลน์วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 12.30-16.00 น.

  – พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้างไทย และต่างชาติ อบรมออนไลน์วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 12.30-16.00 น.

  ทั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด