ฉบับที่ 2 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

   ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 นายจิตเอก โคตรพิศ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับม.ปลาย พร้อมด้วยคณะครูในโครงการ ฯ นำนักเรียนโครงการ SMTE ชั้น ม.6/S เดินทางไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และธรณีวิทยาบนเส้นทาง ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บ้านแพง จ.นครพนม

ภูไททัวร์