ฉบับที่ 198 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

     วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.40 น. กิจกรรมชุมนุมชุมนุมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับงานห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เนื่องในช่วงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างบรรยากาศ ห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมแนะนำห้องสมุด กิจกรรมสาระน่ารู้ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำ หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรม DIY By T.N.W. ที่คั่นหนังสือ กิจกรรมทำนายทายทัก กิจกรรมดินวิทยาศาสตร์ กิจกรรม โฮโลแกรม 3 มิติ นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ พร้อมความสนุกสนาน ได้ประโยชน์ ได้สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และอยากที่จะเข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์