ฉบับที่ 193 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

     วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน” ระหว่างวันที่ 7-15 สิงหาคม 2566 มีกิจกรรมดังนี้ การประกวดจัดทำวีดีโอนำเสนอประเทศสมาชิกอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การประกวดแข่งขันวาดภาพ “อาเซียนในฝัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ฯ และร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์